21 προσλήψεις στο Κέντρο Φιλοξενίας προσφύγων στην Αλεξάνδρεια – δείτε αναλυτικά όλα τα ονόματα

Σε 21 προσλήψεις προσωπικού προχωράει ο Δήμος Αλεξάνδρειας, μέσω των  Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Κέντρα Υποδοχής και ταυτοποίησης ΤΟΣΚΕΔΠ και Δομές προσωρινής υποδοχής ή φιλοξενίας μέσω Δήμων. Συγκεκριμένα η ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Δήμο Αλεξάνδρειας αναφέρει:

Σε 21 προσλήψεις προσωπικού προχωράει ο Δήμος Αλεξάνδρειας, μέσω των  Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Κέντρα Υποδοχής και ταυτοποίησης ΤΟΣΚΕΔΠ και Δομές προσωρινής υποδοχής ή φιλοξενίας μέσω Δήμων. Συγκεκριμένα η ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Δήμο Αλεξάνδρειας αναφέρει:

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1(δ) , 254 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α.87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Την υπ’ αριθ. Νο 10/2018 Δημόσια Πρόσκληση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε  Κέντρα Υποδοχής και ταυτοποίησης ΤΟΣΚΕΔΠ και Δομές προσωρινής υποδοχής ή φιλοξενίας μέσω Δήμων, Περιφερειών κσι της υπηρεσίας υποδοχής και ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής -Γ΄Κύκλος για 2082 θέσεις πλήρους απασχόλησης »

3. Τον Οριστικό Πίνακα με τα Τελικά Αποτελέσματα Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Κέντρα Υποδοχής και ταυτοποίησης ΤΟΣΚΕΔΠ και Δομές προσωρινής υποδοχής ή φιλοξενίας μέσω Δήμων, Περιφερειών κσι της υπηρεσίας υποδοχής και ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής -Γ΄Κύκλος για 2082 θέσεις πλήρους απασχόλησης”

4. Τα συστατικά σημειώματα θέσεων εργασίας των επιτυχόντων ωφελουμένων που τοποθετούνται στο Δήμο Αλεξάνδρειας.

5. Τον έλεγχο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών της Πρόσκλησης, όπως αυτά προβλέπονται στην υπ’ αριθ. Νο 10/2018 Δημόσια Πρόσκληση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

6. Την υπ΄αριθ 75/2715/13-02-2019 απόφαση Δημάρχου Αλεξάνδρειας περί Πρόσληψης προσωπικού Πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Κέντρα Υποδοχής και ταυτοποίησης ΤΟΣΚΕΔΠ και Δομές προσωρινής υποδοχής ή φιλοξενίας μέσω Δήμων, Περιφερειών κσι της υπηρεσίας υποδοχής και ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής -Γ΄Κύκλος για 2082 θέσεις πλήρους απασχόλησης”

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη των κάτωθι:

Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΠΑΤΡΩΝΥΜΟΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1ΠΑΤΡΙΚΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ( Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ )8 ΜΗΝΕΣΑπό 01-03-2019Έως 31-10-2019
2ΜΠΟΥΡΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΙΩΑΝΝΗΣΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ8 ΜΗΝΕΣΑπό 01-03-2019Έως 31-10-2019
3ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΥΡΙΑΚΟΣΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ8 ΜΗΝΕΣΑπό 01-03-2019Έως 31-10-2019
4ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ8 ΜΗΝΕΣΑπό 01-03-2019Έως 31-10-2019
5ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΙ ΙΩΑΝΝΗΣΒΟΛΤΕΡΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ8 ΜΗΝΕΣΑπό 01-03-2019Έως 31-10-2019
6ΓΙΟΡΚΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑΝΘΗΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙ-ΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ8 ΜΗΝΕΣΑπό 01-03-2019Έως 31-10-2019
7ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ8 ΜΗΝΕΣΑπό 01-03-2019Έως 31-10-2019
8ΣΤΟΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ8 ΜΗΝΕΣΑπό 01-03-2019Έως 31-10-2019
9ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΙΩΑΝΝΗΣΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ8 ΜΗΝΕΣΑπό 01-03-2019Έως 31-10-2019
10ΠΡΑΠΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗΝΙΚΟΛΑΟΣΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙ-ΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ8 ΜΗΝΕΣΑπό 01-03-2019Έως 31-10-2019
11ΜΠΑΜΠΕΤΑ ΟΛΓΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ8 ΜΗΝΕΣΑπό 01-03-2019Έως 31-10-2019
12ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ8 ΜΗΝΕΣΑπό 01-03-2019Έως 31-10-2019
13VASSILIOU TEODORANIKOLOVAYE ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ8 ΜΗΝΕΣΑπό 01-03-2019Έως 31-10-2019
14ΖΩΙΤΣΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ8 ΜΗΝΕΣΑπό 01-03-2019Έως 31-10-2019
15ΜΠΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗΝΙΚΟΛΑΟΣΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ8 ΜΗΝΕΣΑπό 01-03-2019Έως 31-10-2019
16ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΔΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ (Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)8 ΜΗΝΕΣΑπό 01-03-2019Έως 31-10-2019
17ΠΑΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑΠΕΤΡΟΣΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ8 ΜΗΝΕΣΑπό 01-03-2019Έως 31-10-2019
18ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΡΟΛΙΝΑΤΑΜΜΕΡΛΑΝΟΣΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ8 ΜΗΝΕΣΑπό 01-03-2019Έως 31-10-2019
19ΤΣΙΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑΝΙΚΟΛΑΟΣΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ8 ΜΗΝΕΣΑπό 01-03-2019Έως 31-10-2019
20ΜΠΑΜΠΙΝΤΣΟΒΑ ΕΛΕΝΗΑΙΜΙΛΙΟΣΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟ-ΜΟΙ8 ΜΗΝΕΣΑπό 01-03-2019Έως 31-10-2019
21ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΦΩΤΗΣΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ8 ΜΗΝΕΣΑπό 01-03-2019Έως 31-10-2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

You may also like...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *