Τη διευκόλυνση της απομακρυσμένης-εργασίας από το σπίτι, ιδιαίτερα για τις γυναίκες, ζητά ο Τάσος Μπαρτζώκας

Με Κοινοβουλευτική ερώτηση που υπέβαλε ο Τάσος Μπαρτζώκας προς τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Εργασίας ζητάει την αναμόρφωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου της απομακρυσμένης εργασίας, η οποία ωφελεί ιδιαίτερα τις γυναίκες, καθώς τις βοηθάει να συνδυάσουν αρμονικά τους πολύπλευρους ρόλους τους.

Όπως αναφέρει ο Τάσος Μπαρτζώκας, ενώ για τον εργαζόμενο-η προβλέπεται βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας να εργάζεται περιοδικά εκτός του μόνιμου χώρου εργασίας του, το αμφιλεγόμενο σε ερμηνεία νομοθετικό πλαίσιο δυσχεραίνει ιδιαίτερα την ομαλή εφαρμογή της. Ως αποτέλεσμα, η απομακρυσμένη εργασία στην Ελλάδα παραμένει «άσκηση επί χάρτου», εμποδίζοντας τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις να αποκομίσουν τα πολλαπλά οφέλη της.

Κατά την επαφή του Τάσου Μπαρτζώκα με πολίτες του γυναικείου φύλου, τίθεται έντονα το ζήτημα της εναρμόνισης της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή. Οι σύγχρονες μητέρες, μολονότι διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα και φρέσκες γνωστικές δεξιότητες, αναγκάζονται συχνά να υπαναχωρήσουν από την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και ανέλιξη, λόγω του ότι δεν τους προσφέρονται επαρκείς  ευκαιρίες διευκόλυνσης των πολλαπλών ιδιοτήτων τους.

Η διάχυση της απομακρυσμένης εργασίας στην Ελλάδα, κατά τα πρότυπα πλείστων χωρών που την εφαρμόζουν με μεγάλη επιτυχία, συνδυασμένη με λοιπές δράσεις, όπως πχ την επέκταση του προγράμματος φιλοξενίας παιδιών σε παιδικούς σταθμούς, θα ενίσχυε την απασχολησιμότητα των γυναικών, συνεπώς θα εμπέδωνε και την ισότητα των φύλων, διότι ως γνωστόν διέρχεται μέσω της εργασίας αλλά θα ενδυνάμωνε και την ισορροπημένη οικογενειακή ζωή.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο Τάσος Μπαρτζώκας, ο οποίος τίθεται σθεναρά τόσο υπέρ του θεσμού της οικογένειας όσο και υπέρ της εργασίας των γυναικών, υπέβαλε ερώτηση που αφορούσε τη διασφάλιση του προγράμματος για τους παιδικούς σταθμούς. Σύμφωνα με δήλωση του «Η πολιτεία οφείλει να υποστηρίζει έμπρακτα την οικογένεια αλλά και το δικαίωμα της γυναίκας στη εργασία. Το δίλημμα μητρότητα ή εργασία δεν έχει καμία υπόσταση, αν οι θεσμοί διασφαλίζουν στις γυναίκες-μητέρες ότι μπορούν να συνδυαστούν με ισορροπία.»

Αναλυτικά το κείμενο της κοινοβουλευτικής ερώτησης όπως υπεβλήθη στους συναρμόδιους Υπουργούς

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠροςΤον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννη Βρούτση

            Τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα
    

ΘέμαΑνάγκη μεταρρύθμισης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου της τηλεργασίας    στην    Ελλάδα

              Αξιότιμε κ.κ Υπουργοί,

Ο ψηφιακός μεταχηματισμός της οικονομίας υποδεικνύει το νέο πλαίσιο αλλαγών επί του οποίου οφείλει να αναδιοργανωθεί η εργασία, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Εντός των αλλαγών συγκαταλέγεται αναπόφευκτα η επέκταση της οργάνωσης και της προσφοράς εργασίας με τη μορφή της  τηλεργασίας, για την οποία πολλές μελέτες επικυρώνουν ότι συνιστά σημαντικό παράγοντα αύξησης της παραγωγικότητας.

Ωστόσο, τα ευεργετικά οφέλη της δεν είναι μόνο αμιγώς οικονομικά. Αντίθετα, η τηλεργασία αποδεικνύεται εργαλείο αντιμετώπισης πλείστων προκλήσεων, μεταξύ των οποίων οι γεωγραφικές και οικονομικές ανισότητες, το περιβαλλοντικό ζήτημα αλλά και τρόπος καταπολέμησης των φυλετικών ανισοτήτων. Ιδιαίτερα για τις φυλετικές ανισότητες, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η ισότητα των φύλων διέρχεται μέσω της απρόσκοπτής πρόσβασης ιδίως των γυναικών στην εργασία, οι οποίες καλούνται να συνδυάσουν την ιδιότητα των εργαζομένων με τον πολύ σημαντικό τους ρόλο ως μητέρες.

 Ως εκ τούτου, είναι μεγάλη ανάγκη να διανυθεί η μεγάλη απόσταση που χωρίζει την Ελλάδα και τις λοιπές προηγμένες χώρες, οι οποίες φαίνεται να έχουν προσαρμοστεί πολύ καλά στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, γεγονός που υποδεικνύεται από την ευρεία εφαρμογή της τηλεργασίας.

Προς αυτή την κατεύθυνση επείγει η μεταρρύθμιση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου επί του οποίου δομείται το εργατικό και φορολογικό καθεστώς της τηλεργασίας, δηλαδή η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ο Ν. 3846/2010 και ο Ν. 4173/2012, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα πλαίσια, ανακύπτουν ζητήματα πολυπλοκότητας, πολυνομίας, αυστηρών και αχρείαστων περιορισμών, καθώς επίσης και αντικρουόμενες ερμηνευτικές απόψεις, σχετικά με τον έλεγχο της απομακρυσμένης εργασίας από τις αρμόδιες αρχές. Γεγονός είναι ότι το υφιστάμενο πλαίσιο κάθε άλλο παρά διευκολύνει την απομακρυσμένη εργασία, κατά συνέπεια ανασχέτει τα πολλαπλά οφέλη που θα προέκυπταν από την επέκταση της χρήσης της, ιδιαίτερα ενάντια στις εργαζόμενες γυναίκες που θα μπορούσαν να ευεργετηθούν από αυτήν.

Κατόπιν τούτων, ερωτάσθε κ.κ Υπουργοί

  • Προτίθεστε να απλοποιήσετε το εργατικό και φορολογικό καθεστώς της τηλεργασίας, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στην ανάγκη επέκτασης της τηλεργασίας, ως εκδοχής και κοινωνικής πολιτικής;
  • Ποια είναι τα κίνητρα που σχεδιάζετε να παρέχετε στις επιχειρήσεις, προκειμένου να ενσωματώσουν την πρακτική της τηλεργασίας για τους εργαζομένους, διασφαλίζοντας τους παράλληλα από καταχρηστικές πρακτικές;

You may also like...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *