Τα τελικά αποτελέσματα όλων των εκλογικών Τμημάτων της Β΄Κυριακής στην Αλεξάνδρεια

[Best_Wordpress_Gallery id=”424″ gal_title=”ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ”]

ΔΗ­ΜΟΣ Α­ΛΕ­ΞΑΝ­ΔΡΕΙ­ΑΣ

1ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 237

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8

Έ­γκυ­ρα 229

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 113

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 116

2ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 256

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10

Έ­γκυ­ρα 246

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 102

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 144

3ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 250

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10

Έ­γκυ­ρα 240

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 94

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 146

4ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 219

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13

Έ­γκυ­ρα 206

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 87

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 119

5ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 222

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9

Έ­γκυ­ρα 213

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 123

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 90

6ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 235

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13

Έ­γκυ­ρα 222

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 90

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 132

7ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 271

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9

Έ­γκυ­ρα 262

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 157

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 105

8ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 246

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 18

Έ­γκυ­ρα 228

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 98

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 130

9ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 245

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13

Έ­γκυ­ρα 232

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 106

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 126

10ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 227

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11

Έ­γκυ­ρα 216

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 127

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 89

11ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 235

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10

Έ­γκυ­ρα 225

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 118

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 107

12ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 261

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10

Έ­γκυ­ρα 251

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 130

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 121

13ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 261

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11

Έ­γκυ­ρα 250

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 118

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 132

14ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 266

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9

Έ­γκυ­ρα 257

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 115

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 142

15ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 254

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 7

Έ­γκυ­ρα 247

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 106

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 141

16ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 248

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 12

Έ­γκυ­ρα 236

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 116

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 120

17ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 241

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6

Έ­γκυ­ρα 235

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 136

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 99

18ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 215

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 14

Έ­γκυ­ρα 201

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 116

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 85

19ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 246

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10

Έ­γκυ­ρα 236

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 108

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 128

20ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 253

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11

Έ­γκυ­ρα 242

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 113

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 129

21ο (Καψόχωρα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 214

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 5

Έ­γκυ­ρα 236

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 113

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 123

22ο (Καψόχωρα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 295

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9

Έ­γκυ­ρα 286

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 148

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 138

23ο (Νησέλι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 201

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 3

Έ­γκυ­ρα 198

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 101

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 97

24ο (Νησέλι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 245

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8

Έ­γκυ­ρα 237

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 129

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 108

25ο (Σχοινάς)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 255

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9

Έ­γκυ­ρα 246

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 138

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 108

26ο (Βρυσάκι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 206

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9

Έ­γκυ­ρα 197

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 94

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 103

27ο (Βρυσάκι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 208

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13

Έ­γκυ­ρα 195

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 86

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 109

28ο (Καμποχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 232

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 2

Έ­γκυ­ρα 230

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 97

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 133

29ο (Καμποχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 280

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 4

Έ­γκυ­ρα 276

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 120

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 156

30ο (Λουτρό)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 272

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8

Έ­γκυ­ρα 264

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 147

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 117

31ο (Λουτρό)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 307

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 5

Έ­γκυ­ρα 302

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 159

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 143

32ο (Λουτρό)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 281

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6

Έ­γκυ­ρα 275

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 155

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 120

33ο (Νεοχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 213

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 0

Έ­γκυ­ρα 213

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 129

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 84

34ο (Νεοχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 242

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10

Έ­γκυ­ρα 232

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 101

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 131

35ο (Νησί)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 221

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9

Έ­γκυ­ρα 212

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 116

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 96

36ο (Νησί)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 200

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11

Έ­γκυ­ρα 189

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 105

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 84

37ο (Νησί)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 195

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8

Έ­γκυ­ρα 187

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 123

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 64

38ο (Νησί)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 184

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10

Έ­γκυ­ρα 174

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 84

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 90

39ο (Επισκοπή)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 122

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8

Έ­γκυ­ρα 114

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 52

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 62

40ο (Επισκοπή)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 198

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11

Έ­γκυ­ρα 187

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 80

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 107

41ο (Επισκοπή-Καλοχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 166

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 4

Έ­γκυ­ρα 162

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 37

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 125

42ο (Καβάσιλα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 189

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 5

Έ­γκυ­ρα 184

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 75

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 109

43ο (Καβάσιλα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 180

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8

Έ­γκυ­ρα 172

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 76

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 96

44ο (Κεφαλοχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 138

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6

Έ­γκυ­ρα 132

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 46

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 86

45ο (Κεφαλοχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 144

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 3

Έ­γκυ­ρα 141

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 65

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 76

46ο (Κεφαλοχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 135

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6

Έ­γκυ­ρα 129

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 51

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 78

47ο (Ξεχασμένη)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 144

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 0

Έ­γκυ­ρα 144

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 86

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 58

48ο (Ξεχασμένη)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 124

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 2

Έ­γκυ­ρα 122

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 68

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 54

49ο (Ξεχασμένη)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 165

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 7

Έ­γκυ­ρα 158

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 99

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 59

50ο (Ξεχασμένη-

Ραψωμανίκη)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 118

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 3

Έ­γκυ­ρα 115

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 69

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 46

51ο (Π. Σκυλίτσι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 148

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 5

Έ­γκυ­ρα 143

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 46

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 97

52ο (Π. Σκυλίτσι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 232

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6

Έ­γκυ­ρα 226

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 83

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 143

53ο (Σταυρός)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 186

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 4

Έ­γκυ­ρα 182

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 128

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 54

54ο (Σταυρός)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 234

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 1

Έ­γκυ­ρα 233

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 67

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 166

55ο (Σταυρός)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 217

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 5

Έ­γκυ­ρα 212

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 74

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 138

56ο (Μελίκη)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 252

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8

Έ­γκυ­ρα 244

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 120

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 124

57ο (Μελίκη)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 267

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10

Έ­γκυ­ρα 257

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 133

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 124

58ο (Μελίκη)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 257

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 4

Έ­γκυ­ρα 253

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 143

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 110

59ο (Μελίκη)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 245

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9

Έ­γκυ­ρα 236

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 132

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 104

60ο (Μελίκη)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 234

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9

Έ­γκυ­ρα 225

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 100

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 125

61ο (Μελίκη)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 220

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 12

Έ­γκυ­ρα 208

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 106

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 102

62ο (Μελίκη)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 234

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 2

Έ­γκυ­ρα 232

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 124

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 108

63ο (Νεόκαστρο)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 297

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6

Έ­γκυ­ρα 291

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 155

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 136

64ο (Νεόκαστρο)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 232

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 5

Έ­γκυ­ρα 227

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 96

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 131

65ο (Αγκαθιά)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 247

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8

Έ­γκυ­ρα 239

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 95

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 144

66ο (Αγκαθιά)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 252

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 4

Έ­γκυ­ρα 248

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 135

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 113

67ο (Αγκαθιά)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 244

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 4

Έ­γκυ­ρα 240

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 156

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 84

68ο (Αγκαθιά)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 236

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 4

Έ­γκυ­ρα 232

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 153

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 79

69ο (Κυψέλη)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 144

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 7

Έ­γκυ­ρα 137

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 73

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 64

70ο (Κυψέλη)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 120

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 5

Έ­γκυ­ρα 115

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 70

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 45

71ο (Προδρόμου)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 255

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9

Έ­γκυ­ρα 246

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 159

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 87

72ο (Προδρόμου)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 201

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 1

Έ­γκυ­ρα 200

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 129

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 71

73ο (Ν. Πρόδρομος)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 160

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8

Έ­γκυ­ρα 152

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 83

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 69

74ο (Προδρόμου-

Αγ. Τριάδα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 185

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 2

Έ­γκυ­ρα 183

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 86

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 97

75ο (Πλατύ)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 191

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 18

Έ­γκυ­ρα 173

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 75

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 98

76ο (Πλατύ)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 242

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 18

Έ­γκυ­ρα 224

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 106

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 118

77ο (Πλατύ)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 193

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 20

Έ­γκυ­ρα 173

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 69

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 104

78ο (Πλατύ)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 176

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8

Έ­γκυ­ρα 168

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 83

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 85

79ο (Πλατύ)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 207

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 15

Έ­γκυ­ρα 192

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 85

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 107

80ο (Άραχος)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 93

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 4

Έ­γκυ­ρα 89

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 48

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 41

81ο (Άραχος)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 137

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 7

Έ­γκυ­ρα 130

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 54

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 76

82ο (Κλειδί)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 239

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 5

Έ­γκυ­ρα 234

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 121

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 113

83ο (Κλειδί)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 229

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 3

Έ­γκυ­ρα 226

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 106

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 120

84ο (Κλειδί)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 219

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9

Έ­γκυ­ρα 210

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 77

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 133

85ο (Κορυφή)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 182

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 7

Έ­γκυ­ρα 175

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 94

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 81

86ο (Κορυφή)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 206

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 4

Έ­γκυ­ρα 202

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 101

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 101

87ο (Κορυφή)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 229

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6

Έ­γκυ­ρα 223

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 147

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 76

88ο (Κορυφή)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 202

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 14

Έ­γκυ­ρα 188

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 121

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 67

89ο (Λιανοβέργι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 233

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6

Έ­γκυ­ρα 227

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 84

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 143

90ο (Λιανοβέργι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 257

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 7

Έ­γκυ­ρα 250

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 95

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 155

91ο (Λιανοβέργι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 250

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10

Έ­γκυ­ρα 240

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 94

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 146

92ο (Λιανοβέργι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 229

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9

Έ­γκυ­ρα 220

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 88

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 132

93ο (Πλάτανος)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 157

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6

Έ­γκυ­ρα 151

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 87

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 64

94ο (Πλάτανος)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 154

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6

Έ­γκυ­ρα 148

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 84

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 64

95ο (Πλάτανος)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 140

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 3

Έ­γκυ­ρα 137

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 68

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 69

96ο (Πρασινάδα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 203

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 1

Έ­γκυ­ρα 202

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 95

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 107

97ο (Πρασινάδα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 175

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 5

Έ­γκυ­ρα 170

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 57

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 113

98ο (Τρίκαλα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 214

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 4

Έ­γκυ­ρα 210

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 154

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 56

99ο (Τρίκαλα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 222

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 3

Έ­γκυ­ρα 219

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 142

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 77

100ο (Τρίκαλα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 221

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6

Έ­γκυ­ρα 215

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 151

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 64

101ο (Τρίκαλα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 220

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 3

Έ­γκυ­ρα 217

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 145

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 72

You may also like...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *