Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις στην Αλεξάνδρεια

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας ανακοίνωσε:

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ προτίθεται να υλοποιήσει, σε συνεργασία με τον  ΕΜΠΟΡΙΚΟ  ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, στην πόλη της Αλεξάνδρειας,  πρόγραμμα επαγγελματικής  κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1- 49, έτους 2022.

Στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης μπορούν να συμμετέχουν:

Α) Οι Εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που απασχολούν από 1-49 άτομα προσωπικό και έχουν δυνατότητα συμμετοχής, στο αντίστοιχο πρόγραμμα  του  Εμπορικού  Συλλόγου Αλεξάνδρειας. Οι έλεγχοι της κατηγορίας αυτής που αφορούν τους καταρτιζόμενους, γίνονται αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο μέσω ΕΡΓΑΝΗ.

Αυτοί είναι:

Εργαζόμενοι  επιχειρήσεων  Μέλη του Εμπορικού  Συλλόγου (εγγεγραμμένοι στο Μητρώο), καθώς και εργαζόμενοι μη Μέλη του Εμπορικού  Συλλόγου ( όταν ο Φορέας εκπροσώπησης του εργοδότη τους δεν συμμετέχει σε πρόγραμμα, ή οι εργοδότες τους δεν συμμετέχουν  σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του Δικαιούχου Φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών στον οποίο ανήκουν, ή οι εργοδότες τους δεν ανήκουν σε Φορέα Εκπροσώπησης Εργοδοτών.

Β) Οι Εργαζόμενοι που το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερή εργασία.

Οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής υποχρεωτικά θα πρέπει:

α) Όταν δηλώνονται σε πρόγραμμα να μην εμφανίζονται απασχολούμενοι σε επιχείρηση (γιατί σε μια τέτοια περίπτωση πρέπει να δηλώνονται σε τμήματα τύπου Α).

β) να διαθέτουν τουλάχιστον 50 ημερομίσθια. Η περίοδος ελέγχου της απασχόλησης αφορά το  έτος 2021.

Ο κάθε εργαζόμενος, που θα συμμετέχει στο πρόγραμμα, θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα  πέντε (5,00) ευρώ ανά εκπαιδευτική ώρα  και θα χορηγηθεί σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

Στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιχειρήσεις που:

  • Απασχολούν από 1 έως 49 άτομα προσωπικό, οι οποίες υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής στον  ΕΦΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς ΛΑΕΚ (0,06%) και δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06 για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
  • Οι επιχειρήσεις που καταρτίζουν το προσωπικό τους θα πρέπει να είναι μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας (εγγεγραμμένα στο Μητρώο μελών) είτε
  • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο ή τομέα παραγωγής αλλά δεν ανήκουν σε ΦΕΕ – Μη Μέλη.

Κάθε επιχείρηση δικαιούται να συμμετέχει σε προγράμματα κατάρτισης με περισσότερους του ενός ΦΕΕ, με την προϋπόθεση να ανήκουν στον ίδιο κλάδο παραγωγής.

Τα προγράμματα θα υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας. Η διάρκειά τους θα είναι σαράντα  ( 40 ) ώρες και ο αριθμός διδακτικών ωρών ημερησίως δεν υπερβαίνει τις τέσσερις (4).

Οι ενδιαφερόμενοι, για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να επικοινωνούν με :

Τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας

Νικ. Πλαστήρα 81, Αλεξάνδρεια

Τηλ: 2333025746  E-mail: es.alexandrias.en@gmail.com

 ή

Το ΚΕΚ  Κ.Α.ΕΛ.Ε Αλεξάνδρειας,

Νικ. Πλαστήρα 81 (2ος όροφος), Αλεξάνδρεια

Τηλ: 2333028010  E-mail: alexandria@kaele.gr

You may also like...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *