Οι συμμετέχοντες στη Λαϊκή Αγορά της Αλεξάνδρειας για το Μεγάλο Σάββατο 1η Μαΐου 2021

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1682/ τ.Β’/24-04-2021 (Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.:26380) ,Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Μεγάλη Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα του Πάσχα, 3 Μαϊου 2021 και ώρα 6:00, αναφέρεται:

  • Υποχρεωτική επέκταση χώρου αγορών ή λειτουργία παράλληλων αγορών. Σε περίπτωση μη τεχνικής δυνατότητας επέκτασης του χώρου αγορών ή λειτουργίας παράλληλων αγορών, δραστηριοποιείται το πενήντα τοις εκατό (50%) των κλάδων παραγωγών/εμπόρων.
  • Πενήντα τοις εκατό (50%) των θέσεων των παραγωγών/εμπόρων με πέντε (5) μέτρα απόσταση μεταξύ πάγκων σε κάθε αγορά (κύρια και παράλληλη).
  • Απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.

Βάσει των παραπάνω, ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει τα ονόματα των πωλητών (παραγωγών- επαγγελματιών) που έχουν το δικαίωμα πώλησης στη Λαϊκή Αγορά της Αλεξάνδρειας το Μεγάλο Σάββατο 01-05-2021.

Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνον στους κατέχοντες της αδείας Λαϊκών Αγορών ή στους αναπληρωτές τους.

Όσοι από τους κατέχοντες της αδείας Λαϊκών Αγορών δεν έχουν προϊόντα που θα παραβρίσκονται στη Λαϊκή Αγορά θα πρέπει να ενημερώνουν.

ΣΕΙΡΑ Α’

ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΚ.ΟΝΟΜΑΟΝ.ΠΑΤΡΟΣΑΡ.ΘΕΣΗΣ
1ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ4
2ΚΗΠΟΥΡΙΩΤΗΣΧΡΗΣΤΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣ8
3ΜΑΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ6
4ΠΑΡΑΣΧΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ2
5ΤΡΑΚΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛ3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΚ.ΟΝΟΜΑΟΝ.ΠΑΤΡΟΣΑΡ.ΘΕΣΗΣ
1ΕΣΚΙΟΓΛΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣ9
2ΚΟΥΓΚΑΣΣΩΤΗΡΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ10

ΣΕΙΡΑ Β’

ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΚ.ΟΝΟΜΑΟΝ.ΠΑΤΡΟΣΑΡ.ΘΕΣΗΣ
1ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΑΙΩΑΝΝΗΣ1
2ΓΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣΘΩΜΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ6
3ΚΟΥΤΣΙΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ8
4ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣ12
5ΜΟΥΣΕΝΙΚΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΘΩΜΑΣ4
6ΝΗΣΕΛΙΤΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ2
7ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣΣΩΤΗΡΙΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ10

ΣΕΙΡΑ Γ’

ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

1ΔΕΡΜΙΤΖΟΓΛΟΥΚΥΡΙΑΚΟΣ4
2ΚΑΤΟΥΓΕΩΡΓΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣ12
3ΚΟΣΕΟΓΛΟΥΒΑΣΙΛΕΙΟΣΣΑΒΒΑΣ6
4ΚΡΙΒΑΣΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣ8
5ΛΑΓΙΩΝΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ10
6ΠΡΟΒΑΤΙΔΟΥΑΣΠΑΣΙΑΛΕΩΝΙΔΑ2

ΣΕΙΡΑ Δ’

ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΚ.ΟΝΟΜΑΟΝ.ΠΑΤΡΟΣΑΡ.ΘΕΣΗΣ
1ΒΑLABANELENAIOAN
2ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1
3ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥΑΣΠΑΣΙΑ5
4ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣΜΑΡΙΝΟΣ3

ΣΕΙΡΑ Ε’

ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΚ.ΟΝΟΜΑΟΝ.ΠΑΤΡΟΣΑΡ.ΘΕΣΗΣ
1ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥΕΛΙΣΣΑΒΕΤΝΙΚΟΛΑΟΣΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΠΡΟΣ ΟΣΕ ΠΑΡΟΔΟΣ
2ΣΙΚΟΒΑΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ4
3ΧΑΛΑΤΖΗΒΑΣΙΛΙΚΗΛΑΖΑΡΟΣ2
5ΜΟΛΛΑΝΕΖΛΙΑΣΑΛΗΣ6

ΣΕΙΡΑ Ζ΄

ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΚ.ΟΝΟΜΑΟΝ.ΠΑΤΡΟΣΑΡ.ΘΕΣΗΣ
1ΒΙΣΙΤΖΑΝΗΣΓΕΡΑΣΙΜΟΣΧΡΗΣΤΟΣ5
2ΚΑΚΑΛΕΣΟΔΥΣΣΕΑΣΘΩΜΑΣ11
3ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ3
4ΛΙΚΟΥΡΙΝΟΣΠΑΡΑΣΧΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ9
5ΜΕΧΜΕΤΟΓΛΟΥ-ΚΑΡΑΛΗΦΕΖΗΧΑΣΑΝ1
6ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ13
7ΣΤΕΦΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗ7

ΣΕΙΡΑ ΑΚ’

ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΚ.ΟΝΟΜΑΟΝ.ΠΑΤΡΟΣΑΡ.ΘΕΣΗΣ
1ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΠΕΤΡΟΣΤΡΑΙΑΝΟΣ6
2ΙΑΣΩΝΙΔΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ7
2ΤΣΟΛΑΚΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΑΡΓΥΡΙΟΣ2
3ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣΚΛΗΜΗΣ4

ΣΕΙΡΑ ΒΚ’

ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΚ.ΟΝΟΜΑΟΝ.ΠΑΤΡΟΣΑΡ.ΘΕΣΗΣ
1ΑΔΑΜΙΔΗΣΛΑΖΑΡΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ6
2ΞΗΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ4
3ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣΜΑΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ2
4ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣΛΑΜΠΡΟΣ7

ΣΕΙΡΑ ΓΚ’

ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΚ.ΟΝΟΜΑΟΝ.ΠΑΤΡΟΣΑΡ.ΘΕΣΗΣ
1ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ6
2ΝΤΙΝΑΖΩΓΡΑΦΙΑΖΑΧΑΡΙΑΣ4
3ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥΣΩΤΗΡΙΟΣΘΩΜΑΣ12
4ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗ2
5ΜΑΛΑΜΙΔΟΥΙΣΙΔΩΡΑΝΙΚΟΛΑΟΣ11

ΣΕΙΡΑ Γ’

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΚ.ΟΝΟΜΑΟΝ.ΠΑΤΡΟΣΑΡ.ΘΕΣΗΣ
1ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ2
2ΓΚΕΚΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1

Στην Λαϊκή Αγορά Αλεξάνδρειας το Σάββατο στις 01-05-2021 θα συμμετέχουν οι επαγγελματίες βιοτεχνικών ειδών αυτοί που ο αριθμός θέσης είναι ΜΟΝΟΣ.

Επίσης οι εκθέτες δεν θα καταλαμβάνουν χώρο μεγαλύτερο από τον καθορισμένο από τον νόμο και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, θα συμμετάσχουν αυτοπροσώπως οι έχοντες άδεια λαϊκών ή οι έχοντες άδεια αναπλήρωσης.

Θα καταλαμβάνουν χώρο των έξι (6) μέτρων και τα νούμερα που αναφέρονται στις αναρτημένες καταστάσεις.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΣΕΙΡΑ Α’

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΚ.ΟΝΟΜΑΟΝ.ΠΑΤΡΟΣΑΡ.ΘΕΣΗΣ
1ΖΟΡΜΠΑΕΛΕΝΗΝΙΚΟΛΑΟΣ7
2ΚΑΛΜΟΥΚΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ3
3ΚΑΡΑΛΗΑΘΑΝΑΣΙΑΙΩΑΝΝΗΣ11
4ΜΑΡΑΓΚΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1
5ΜΑΡΑΓΚΟΣΕΥΘΥΜΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ13
6ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣΜΙΧΑΗΛ17
7ΜΠΕΚΙΑΡΗΚΥΡΙΑΚΗΑΝΤΩΝΙΟΣ15
8ΠΕΤΡΙΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣΑΔΑΜ9
9ΦΑΝΑΡΑΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ5

ΣΕΙΡΑ Β’

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΚ.ΟΝΟΜΑΟΝ.ΠΑΤΡΟΣΑΡ.ΘΕΣΗΣ
1ΚΙΤΣΑΕΥΘΥΜΙΑΕΥΘΥΜΙΟΣ13
2ΛΑΔΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ5
3ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΛΟΥΝΤΜΙΛΑΓΕΩΡΓΙΟΣ7
4ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ9
5ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣΟΘΩΝΓΕΩΡΓΙΟΣ11
6ΤΡΑΜΠΟΥΡΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ3
7ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΜΑΡΙΑΚΥΡΙΑΖΗΣ15
8ΤΣΑΤΑΦΩΤΕΙΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣ1

ΣΕΙΡΑ Γ’

ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΚ.ΟΝΟΜΑΟΝ.ΠΑΤΡΟΣΑΡ.ΘΕΣΗΣ
1ΚΙΤΣΑΒΑΣΙΛΙΚΗΙΩΑΝΝΗΣ1

Ο
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

You may also like...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *