ΟΑΕΔ: Τα νέα bonus – malus για τους ανέργους

Διαγραφή έως και 2 έτη από τα Μητρώα και κατάργηση των ωφελημάτων η ποινή για τους παραβάτες – Μπόνους για όσους βρουν δουλειά εντός 12 μηνών.

«Ποινές» για τους ανέργους που θα παραβούν τις υποχρεώσεις τους η θα δηλώσουν ψευδή στοιχεία προβλέπει το σχέδιο νόμου του υπουργείου εργασίας για την αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 28 Μαρτίου.

Οι παραβάσεις θα οδηγούν σε διαγραφή από τα Μητρώα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ( όπως μετονομάστηκε ο ΟΑΕΔ )έως και δύο χρόνια που σημαίνει κατάργηση των όποιων προνομίων. Επιπλέον αν έχουν χορηγηθεί επιδόματα και παροχές θα αναζητούνται ως αχρεωσθήντως καταβληθέντα.

Στον αντίποδα προβλέπονται μπόνους για όσους ενεργοποιηθούν στην κατεύθυνση της αναζήτησης εργασίας. Συγκεκριμένα αν ο άνεργος βρει δουλειά ενόσω του καταβάλλεται το επίδομα ανεργίας , ως μπόνους θα συνεχίσει να λαμβάνει το 50% του επιδόματος εργασίας έως ότου λήξει η περίοδος της επιδότησης. Οι παραπάνω παροχές δεν συνεχίζουν να καταβάλλονται σε περίπτωση επαναπρόσληψης του αναζητούντος εργασία σε εργοδότη, στον οποίον είχε απασχοληθεί τα δύο (2) έτη πριν από την εγγραφή του στο Μητρώο Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Επίσης στον μακροχρόνια άνεργο που καταρτίζει Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης θα χορηγείται εφάπαξ χρηματική παροχή ύψους τριακοσίων (300) ευρώ.

Μπόνους παραγωγικότητας όμως θα λαμβάνουν και οι εργασιακοί σύμβουλοι ανάλογα με τα αποτελέσματα της δουλειάς τους.

-Ειδικότερα, ο άνεργος θα χάνει τα ωφελήματα του ΟΑΕΔ εφόσον δεν πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια. Τα κριτήρια που εισάγονται ( μόνο τα εισοδηματικά , όχι τα περιουσιακά) είναι αυτά που προβλέπονται για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης.

Δηλαδή το όριο είναι 14.000 ευρώ για τον άγαμο, 20.000 ευρώ για έγγαμο το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Από τον «κόφτη» εξαιρούνται το επίδομα ανεργίας, το οποίο θα εξακολουθήσει να χορηγείται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, καθώς και το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας και το βοήθημα για αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούμενους για τα οποία παραμένουν οι προϋποθέσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Τα εισοδηματικά κριτήρια που εισάγονται δεν επηρεάζουν την χορήγηση του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) ρεύματος, την έκπτωση ή απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ και το επίδομα θέρμανσης, για τα οποία θα συνεχιστεί το μέχρι σήμερα καθεστώς που τα διέπει.

-«Ποινές» θα υποστούν οι δικαιούχοι οι οποίοι θα αρνηθούν για τρίτη φορά θέση εργασίας που χαρακτηρίζεται κατάλληλη σε σχέση με τις γνώσεις τους, την πρόσφατη αμοιβή τους και τον τόπο εργασίας. Ο άνεργος θα διαγραφεί για δύο χρόνια από το μητρώο του ΟΑΕΔ ενώ θα διακόπτεται και η καταβολή του επιδόματος.

  • θα διαγράφεται από τα μητρώα του ΟΑΕΔ για 6 μήνες και θα διακόπτεται η καταβολή επιδόματος αν ο άνεργος αρνηθεί τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα κατάρτισης.
  • Διαγραφή 6 μήνες στο το Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ προβλέπεται στην περίπτωση που ο άνεργος παραλείψει να συντάξει το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης σε συνεργασία με τον εργασιακό σύμβουλο εντός των προθεσμιών προβλέπει ο νόμος.

-Όποιος ζητήσει να εγγραφεί στο Ψηφιακό Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) ενώ απασχολείται με σύμβαση ή σχέση εργασίας ή αυτοαπασχολείται οπότε δεν έχει δικαίωμα να εγγραφεί στο μητρώο ή όποιος, ενώ είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο, αρχίσει να απασχολείται και δεν δηλώσει την απασχόλησή του διαγράφεται αμέσως από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. και δεν έχει δικαίωμα επανεγγραφής προτού παρέλθουν έξι (6) μήνες. Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης, εντός δώδεκα (12) μηνών, χάνει το δικαίωμα επανεγγραφής στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. για δύο (2) έτη. Αν έχει λάβει μάλιστα επίδομα η άλλες παροχές, αυτές αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες και, με πράξη του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α., επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο.

-Κυρώσεις για ψευδείς δηλώσεις Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης του αναζητούντος εργασία ως προς τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. ή παράλειψης του αναζητούντος εργασία να επικαιροποιήσει τα στοιχεία αυτά στις προθεσμίες που προβλέπονται μπορεί να επιβληθεί, με πράξη του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α., προσωρινή διαγραφή από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. για χρονική διάρκεια ανάλογη με τη βαρύτητα της παράβασης. Αν, εξαιτίας της ψευδούς δήλωσης ή παράλειψης, έχουν καταβληθεί επιδόματα, παροχές αυτά αναζητούνται.

Ποιες είναι οι παροχές που χάνονται εξαιτίας της διαγραφής από τα μητρώα

Μοριοδότηση σε προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ

Ελεύθερη είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους/ μουσεία

Μοριοδότηση σε προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Παροχές δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη Ανέργων έως 29 ετών

Δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Επιταγών Αγοράς Βιβλίων

Παροχές Ασθένειας σε Είδος στους Μακροχρόνια Ανέργους, 55 ετών και άνω

Δωρεάν μετακίνηση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Προαιρετική Ασφάλιση Μακροχρονίων Ανέργων για Θεμελίωση Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος λόγω γήρατος

Δυνατότητα συμμετοχής στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα

Παροχές Ασθένειας σε Είδος στους Ανέργους 29-55 ετών

Τι είναι το Ατομικό Σχέδιο Δράσης: Προβλέπεται κατάρτιση ψηφιακού ατομικού σχεδίου δράσης από τον αναζητούντα εργασία σε συνεργασία με τον εργασιακό σύμβουλο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), νυν ΟΑΕΔ. Περιλαμβάνει διαδοχικές ενέργειες, ιδίως τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τις ειδικές ενέργειες αναζήτησης εργασίας, οι οποίες συνοδεύονται από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, και αποσκοπούν στην εύρεση κατάλληλης θέσης εργασίας ή, εάν αυτό είναι ανέφικτο, θέσης εργασίας που προσιδιάζει, όσο είναι δυνατόν, στις ατομικές ιδιότητες του αναζητούντος εργασία.

Tα ψηφιακά σχέδια δράσης καταρτίζονται κατά προτεραιότητα για όσους είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών . Στον μακροχρόνια άνεργο που καταρτίζει Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης χορηγείται εφάπαξ χρηματική παροχή ύψους τριακοσίων (300) ευρώ.

Προβλέπεται επίσης η έκδοση ψηφιακής κάρτας ανεργίας που διευκολύνει τον αναζητούντα εργασία στις συναλλαγές του, βεβαιώνοντας αυτόματα την ιδιότητά του και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή.

www.protothema.gr

You may also like...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *