Νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την επόμενη Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου με 16 θέματα ημερήσιας διάταξης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), του άρθρου 67 του ν. 4830/2021, της υπ’ αριθ. 643/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών καθώς και της Αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 10343 (ΦΕΚ Β΄766/Β/18-02-2022) ΚΥΑ, σας καλούμε σε τακτική μικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας που θα πραγματοποιηθεί την 28η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42): διά ζώσης, για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες κατά το τελευταίο τρίμηνο και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης με προθεσμία ενημέρωσης του τρόπου συμμετοχής σας την 28/02/2022 και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (σχετική απόφαση αριθμ. 67/2022 Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

2. Υποβολή έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2021 (Σχετική η αριθμ. 53/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

3. Παράταση ή μη της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου που χρησιμοποιείται για την στέγαση του Κ.Ε.Π. Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

4. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και αριθμού θέσεων υδρονομέων άρδευσης ανά ενότητα στο Δήμο Αλεξάνδρειας, για το έτος 2022. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη του ετήσιου απολογισμού και προγραμματισμού του επόμενου έτους του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας με βάση το οικείο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

6. Λήψη απόφασης για τη (2η) Τροποποίηση, ως προς το σκέλος Γ ́, της αριθμ. 263/23-09-2019 [ΑΔΑ: ΨΗ7ΡΩΨΠ-ΞΧΓ] απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας με θέμα: “Ορισμός εκπροσώπων που θα μετέχουν στην τριμελή διοικούσα επιτροπή της “Ομάδας Εθελοντών Αιμοδοτών Δήμου Αλεξάνδρειας” (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

7. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου με αναπληρωτή, για την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα παιδιά (Child Guarantee) του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

8. Λήψη απόφασης για την (2η) Τροποποίηση της αριθμ. 320/30-10-2019 (ΑΔΑ:64ΤΠΩΨΠ-Φ26) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας με θέμα: “Τροποποίηση της αριθμ. 262/23-09-2019 (ΑΔΑ:ΩΧΜΞΩΨΠ-ΝΧΤ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας με θέμα: Λήψη απόφασης περί: «Ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Αλεξάνδρειας στο Νέο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας, ορισμού πολιτικού Υπευθύνου, συντονιστού και συντονιστικής Επιτροπής για την υλοποίηση του Προγράμματος Υγιείς πόλεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του θέματος: «Υποβολή αιτήματος προς την Διεύθυνση Πολιτικής Γης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για παραχώρηση χρήσης του τεμαχίου με αρ. 384 Ο.Τ. 17, συνοικισμού Νησελίου, Οριστικής Διανομής έτους 1976 του Υπουργείου Γεωργίας, με την ένδειξη «Γήπεδο», για κοινωφελή σκοπό. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

10. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Λιανοβεργίου Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

11. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση του αρίθ. 24 καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

12. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως για δωρεάν παραχώρηση ή μη δημοτικού καταστήματος στον σύλλογο με την επωνυμία “ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ – ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ – ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

13. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ή μη των αρίθ. 374 αβ & 374 αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Κεφαλοχωρίου του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

14. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον Λουτρό. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ)

15. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην Πρασινάδα. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ)

16. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στο Παλαιοχώρι. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ)

Η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

You may also like...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *