Μαύρα μαντάτα για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα: Χαράτσι έως και 3.000 ευρώ, ολη η εγκύκλιος

Περιβαλλοντικό Τέλος έως 3.000 ευρώ μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που πληρούν την οδηγία ρύπων Euro5 ή Euro4, σύμφωνα νε εγκύκλιο του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο «σε συνέχεια του (2) σχετικού ερωτήματος που συνυποβλήθηκε από τις Διευθύνσεις Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών και Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου, σας κοινοποιούμε το (1) σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας / Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, που αφορά λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρ. 5 του ν.4710/2020 (Α΄142) σχετικά με το έκτακτο περιβαλλοντικό τέλος κατά την ταξινόμηση οχημάτων».

Τι προβλέπει το άρθρο 5 του ν.4710/2020

Όπως αναφέρει το άρθρο 5 η επιβολή Περιβαλλοντικού Τέλους για τα επιβατικά αυτοκίνητα της παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265), ισχύουν τα εξής:

α) επιβάλλεται, επιπλέον του τέλους ταξινόμησης, έκτακτο Περιβαλλοντικό Τέλος:

αα) ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000), εφόσον υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 4, όπως αυτές ορίζονται στην υπ’ αρ. 4179/346/21.01.2000 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 182) ή μεταγενέστερες τροποποιητικές αυτής,

αβ) ύψους χιλίων (1.000) ευρώ, εφόσον υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 5a, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 715/2007 της 20ής Ιουνίου 2007 και στον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 692/2008 της 18ης Ιουλίου 2008.

β) απαγορεύεται η εισαγωγή, εφόσον υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 3, 2 και 1, όπως αυτές ορίζονται στην υπ’ αρ. 28433/2448/2.7.1992 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 542) και στην υπ’ αρ. 6765/511/3.3.1995 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 194) ή μεταγενέστερες τροποποιητικές αυτών, ή εφόσον δεν υπάγονται σε προδιαγραφές ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) συμβατικής τεχνολογίας και για τα οποία δεν αποδεικνύονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακ

You may also like...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.