Λαϊκή Αγορά Αλεξάνδρειας: Ανακοινώνονται οι Πωλητές για αύριο Σάββατο, 20 Μαρτίου

Advertisements

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 996 / τ.Β’/13-3-2021(Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.:16320/12-3-2021) , Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00,αναφέρεται:

  • Υποχρεωτική επέκταση χώρου αγορών ή λειτουργία παράλληλων αγορών. Σε περίπτωση μη τεχνικής δυνατότητας επέκτασης του χώρου αγορών ή λειτουργίας παράλληλων αγορών, δραστηριοποιείται το πενήντα τοις εκατό (50%) των κλάδων παραγωγών/εμπόρων.
  • Πενήντα τοις εκατό (50%) των θέσεων των παραγωγών/εμπόρων με πέντε (5) μέτρα απόσταση μεταξύ πάγκων σε κάθε αγορά (κύρια και παράλληλη).
  • Απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει τα ονόματα των πωλητών επαγγελματιών γης και θαλάσσης και πωλητών παραγωγών που έχουν το δικαίωμα πώλησης στη Λαϊκή Αγορά της Αλεξάνδρειας το Σάββατο 20-3-2021, σύμφωνα με τις θέσεις που τους έχουν παραχωρηθεί. Επίσης οι εκθέτες δεν θα καταλαμβάνουν χώρο μεγαλύτερο από τον καθορισμένο από τον νόμο και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, θα συμμετάσχουν αυτοπροσώπως οι έχοντες άδεια λαϊκών ή οι έχοντες άδεια αναπλήρωσης. Θα καταλαμβάνουν χώρο των πέντε (5) μέτρων και τα νούμερα που αναφέρονται στις αναρτημένες καταστάσεις.

ΣΕΙΡΑ Α’

ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΚ.ΟΝΟΜΑΟΝ.ΠΑΤΡΟΣΑΡ.ΘΕΣΗΣ
1ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ4
2ΚΗΠΟΥΡΙΩΤΗΣΧΡΗΣΤΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣ8
3ΜΠΑΛΤΖΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ6
4ΠΑΡΑΣΧΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ2
5ΤΡΑΚΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛ3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΚ.ΟΝΟΜΑΟΝ.ΠΑΤΡΟΣΑΡ.ΘΕΣΗΣ
1ΕΣΚΙΟΓΛΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣ9
2ΚΟΥΓΚΑΣΣΩΤΗΡΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ10

ΣΕΙΡΑ Β’

ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΚ.ΟΝΟΜΑΟΝ.ΠΑΤΡΟΣΑΡ.ΘΕΣΗΣ
1ΒΑΡΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥΑΜΥΓΔΑΛΗΘΩΜΑΣ1
2ΓΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣΘΩΜΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ6
3ΚΟΥΤΣΙΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ8
4ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣ12
5ΜΟΥΣΕΝΙΚΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΘΩΜΑΣ4
6ΝΗΣΕΛΙΤΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ2
7ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣΣΩΤΗΡΙΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ10

ΣΕΙΡΑ Γ’

ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

1ΔΕΡΜΙΤΖΟΓΛΟΥΚΥΡΙΑΚΟΣ4
2ΚΑΤΟΥΓΕΩΡΓΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣ12
3ΚΟΣΕΟΓΛΟΥΒΑΣΙΛΕΙΟΣΣΑΒΒΑΣ6
4ΚΡΙΒΑΣΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣ8
5ΛΑΓΙΩΝΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ10
6ΠΡΟΒΑΤΙΔΟΥΑΣΠΑΣΙΑΛΕΩΝΙΔΑ2

ΣΕΙΡΑ Δ’

ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΚ.ΟΝΟΜΑΟΝ.ΠΑΤΡΟΣΑΡ.ΘΕΣΗΣ
1ΒΑLABANELENAIOAN
2ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ2
3ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥΑΣΠΑΣΙΑ4

ΣΕΙΡΑ Ε’

ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΚ.ΟΝΟΜΑΟΝ.ΠΑΤΡΟΣΑΡ.ΘΕΣΗΣ
1ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥΕΛΙΣΣΑΒΕΤΝΙΚΟΛΑΟΣ6
2ΣΙΚΟΒΑΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ4
3ΧΑΛΑΤΖΗΒΑΣΙΛΙΚΗΛΑΖΑΡΟΣ2

ΣΕΙΡΑ Ζ΄

ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΚ.ΟΝΟΜΑΟΝ.ΠΑΤΡΟΣΑΡ.ΘΕΣΗΣ
1ΒΙΣΙΤΖΑΝΗΣΓΕΡΑΣΙΜΟΣΧΡΗΣΤΟΣ5
2ΚΑΚΑΛΕΣΟΔΥΣΣΕΑΣΘΩΜΑΣ11
3ΚΑΦΕΤΖΗΣΣΑΒΒΑΣΠΕΤΡΟΣ3
4ΛΙΚΟΥΡΙΝΟΣΠΑΡΑΣΧΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ9
5ΜΕΧΜΕΤΟΓΛΟΥ-ΚΑΡΑΛΗΦΕΖΗΧΑΣΑΝ1
6ΜΟΛΛΑΝΕΖΛΙΑΣΑΛΗΣ13
7ΣΤΕΦΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗ7

ΣΕΙΡΑ ΑΚ’

ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΚ.ΟΝΟΜΑΟΝ.ΠΑΤΡΟΣΑΡ.ΘΕΣΗΣ
1ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΠΕΤΡΟΣΤΡΑΙΑΝΟΣ6
2ΤΣΟΛΑΚΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΑΡΓΥΡΙΟΣ2
3ΧΑΣΑΠΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΑΣΤΕΡΙΟΣ4

ΣΕΙΡΑ ΒΚ’

ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΚ.ΟΝΟΜΑΟΝ.ΠΑΤΡΟΣΑΡ.ΘΕΣΗΣ
1ΑΔΑΜΙΔΗΣΛΑΖΑΡΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ6
2ΞΗΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ4
3ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣΜΑΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ2

ΣΕΙΡΑ ΓΚ’

ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΚ.ΟΝΟΜΑΟΝ.ΠΑΤΡΟΣΑΡ.ΘΕΣΗΣ
1ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ6
2ΝΤΙΝΑΖΩΓΡΑΦΙΑΖΑΧΑΡΙΑΣ4
3ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥΣΩΤΗΡΙΟΣΘΩΜΑΣ12
4ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗ2

ΣΕΙΡΑ Γ’

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΚ.ΟΝΟΜΑΟΝ.ΠΑΤΡΟΣΑΡ.ΘΕΣΗΣ
1ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ2

Στην Λαϊκή Αγορά Αλεξάνδρειας το Σάββατο στις 20-3-2021 θα συμμετέχουν οι επαγγελματίες βιοτεχνικών ειδών αυτοί που ο αριθμός θέσης είναι ΜΟΝΟΣ.

Επίσης οι εκθέτες δεν θα καταλαμβάνουν χώρο μεγαλύτερο από τον καθορισμένο από τον νόμο και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, θα συμμετάσχουν αυτοπροσώπως οι έχοντες άδεια λαϊκών ή οι έχοντες άδεια αναπλήρωσης.Θα καταλαμβάνουν χώρο των έξι (6) μέτρων και τα νούμερα που αναφέρονται στις αναρτημένες καταστάσεις.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΣΕΙΡΑ Α’

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΚ.ΟΝΟΜΑΟΝ.ΠΑΤΡΟΣΑΡ.ΘΕΣΗΣ
1ΖΟΡΜΠΑΕΛΕΝΗΝΙΚΟΛΑΟΣ7
2ΚΑΛΜΟΥΚΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ3
3ΚΑΡΑΛΗΑΘΑΝΑΣΙΑΙΩΑΝΝΗΣ11
4ΜΑΡΑΓΚΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1
5ΜΑΡΑΓΚΟΣΕΥΘΥΜΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ13
6ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣΜΙΧΑΗΛ17
7ΜΠΕΚΙΑΡΗΚΥΡΙΑΚΗΑΝΤΩΝΙΟΣ15
8ΠΕΤΡΙΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣΑΔΑΜ9
9ΦΑΝΑΡΑΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ5

ΣΕΙΡΑ Β’

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΚ.ΟΝΟΜΑΟΝ.ΠΑΤΡΟΣΑΡ.ΘΕΣΗΣ
1ΚΙΤΣΑΕΥΘΥΜΙΑΕΥΘΥΜΙΟΣ13
2ΛΑΔΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ5
3ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΛΟΥΝΤΜΙΛΑΓΕΩΡΓΙΟΣ7
4ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ9
5ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣΟΘΩΝΓΕΩΡΓΙΟΣ11
6ΤΡΑΜΠΟΥΡΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ3
7ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΜΑΡΙΑΚΥΡΙΑΖΗΣ15
8ΤΣΑΤΑΦΩΤΕΙΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣ1

ΣΕΙΡΑ Γ’

ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΚ.ΟΝΟΜΑΟΝ.ΠΑΤΡΟΣΑΡ.ΘΕΣΗΣ
1ΚΙΤΣΑΒΑΣΙΛΙΚΗΙΩΑΝΝΗΣ1

Ο
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

You may also like...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *