Κλήρωση για την επιλογή μελών της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Ολοκλήρωση Αποκατάστασης του Χ.Α.Δ.Α. Αλεξάνδρειας»

Ο Δήμος Αλεξανδρείας κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/04-12-2017(ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β΄) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ ) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ολοκλήρωση Αποκατάστασης του Χ.Α.Δ.Α. Αλεξάνδρειας» Δήμου Αλεξάνδρειας συνολικού προϋπολογισμού 1.693.548,39€ χωρίς ΦΠΑ 24%.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή του άρθρου 5 (παρ.5.4.1) της ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/04-12-2017 απόφασης, η οποία ορίστηκε με την υπ΄αριθ. 101/07-03-2019 απόφαση του Δημάρχου Αλεξάνδρειας.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27-05-2021 και ώρα 10:00π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr).

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες:

α) Του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr και
β) Του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών www.ggde.gr (τρία τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά).

Για την Επιτροπή Κλήρωσης

Ε.Δ. Αθανάσιος Καλότσης
Αρχιτέκτων Μηχανικός

You may also like...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *