Κάλεσμα από τη Λέσχη κινηματογράφου και πολιτισμού Αλεξάνδρειας “Κινηματόδρασις”, για δημιουργία αφίσας

[Best_Wordpress_Gallery id=”1534″ gal_title=”ΑΦΙΣΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ”]

Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας πραγματοποιείται για 6η συνεχή χρονιά φέτος και έχει εξελιχθεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό θεσμό για την περιοχή μας.

Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ απευθύνει Πρόσκληση Ενδιαφέροντος σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα, σχολεία , ομάδες μαθητών , συλλόγους και καλλιτεχνικά εργαστήρια της Ημαθίας για την κατάθεση προτάσεων για το δημιουργικό της αφίσας του 6ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας και σας καλεί να καταθέσετε τις προτάσεις σας. Οι ενδιαφερόμενοι µπορούν να υποβάλουν µέχρι τρεις προτάσεις µόνο σε ηλεκτρονική µορφή (JPEG ή PDF) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται πιο κάτω. Οι βασικές διαστάσεις θα πρέπει να είναι 35×50 cm.

Η αφίσα θα πρέπει να είναι πρωτότυπο έργο, που προορίζεται αποκλειστικά για το φεστιβάλ και δεν αποτελεί παραλλαγή ή έργο που έχει υποβληθεί έστω και ως πρόταση στο παρελθόν. Η αφίσα πρέπει να δηµιουργηθεί µε την προοπτική εφαρµογών, τις οποίες θα αναλάβει στη συνέχεια το ίδιο το ΦΕΣΤΙΒΑΛ για να καλύψει τις ανάγκες επικοινωνίας της διοργάνωσης: αφίσα-αφισέτα, web site, εξώφυλλα καταλόγων, ηµερήσιο πρόγραµµα προβολών, banner, καταχωρίσεις, κ.ά.

Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ έχει την ευχέρεια να ζητήσει από τους υποψήφιους τυχόν τροποποιήσεις ή αλλαγές του αρχικού δηµιουργικού, η αποδοχή των οποίων αποτελεί ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για την τελική ανάθεση.

Οι υποψήφιοι δεσμεύονται με την αποστολή των αφισών για την αποστολή ανοιχτού αρχείου της αφίσας εφόσον ζητηθεί , για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης της αφίσας για κάθε σκοπό που θα κρίνει το ΦΕΣΤΙΒΑΛ , καθώς και για την παραχώρηση κάθε νομικού δικαιώματος της αφίσας.

Η πρόταση που θα επιλεγεί τελικώς θα λάβει 100 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) και το όνοµα του δηµιουργού/ών της βραβευθείσας πρότασης θα αναφέρεται στην παρουσίαση της αφίσας, στα σχετικά δελτία Τύπου και στην ιστοσελίδα του ΦΕΣΤΙΒΑΛ . Ο δηµιουργός/οί του έργου που θα επιλεγεί/ούν θα κληθεί/ουν εντός 10 ηµερών να υπογράψει/ουν το σχετικό συµφωνητικό στο οποίο και θα αναφέρονται οι επί µέρους συµφωνίες.

Οι προτάσεις των υποψηφίων θα πρέπει να κατατεθούν µέχρι την 31η Μαρτίου 2020 ηλεκτρονικά στο e-mail: info@alexandreiashortfilmfestival.gr

Καμία πρόταση πέραν αυτής της προθεσμίας δεν θα γίνει αποδεκτή.

Περιμένουμε τις προτάσεις σας.

Το ΔΣ της Λέσχης κινηματογράφου και πολιτισμού Αλεξάνδρειας Κινηματόδρασις

Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας

You may also like...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.