Ενημέρωση από το Δήμο Αλεξάνδρειας, για τις περιπτώσεις εκδήλωσης πυρκαγιάς σε αγροτικές εκτάσεις και τάφρους

File Pics – Burning off

Με αφορμή το μεγάλο πλήθος πυρκαγιών που εκδηλώνονται τις τελευταίες μέρες σε αγροτικές περιοχές του Δήμου μας και κυρίως σε τάφρους, αρδευτικά κανάλια, ρέματα κ.λ.π., τα οποία κατά περίπτωση ανήκουν σε διάφορους φορείς του δημοσίου, ενημερώνουμε τους πολίτες για τα κάτωθι:

1. Η καύση γεωργικών υπολειμμάτων από δενδρώδεις καλλιέργειες (κλαδιά) ή αγροτικών εκτάσεων επιτρέπεται από 1η Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου του επόμενου έτους, χωρίς την άδεια από την πυροσβεστική υπηρεσία, ΜΟΝΟ εντός των αγροτεμαχίων και εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 της αριθ. 6/2018 Πυροσβεστικής Διάταξης (παρουσία του ενδιαφερόμενου αγρότη, βυτία, τρακτέρ κ.λ.π.) για την αποφυγή εξάπλωσης της πυρκαγιάς.

Όσον αφορά την καύση καλαμιάς, αυτή επιτρέπεται ΜΟΝΟ σε εξαιρετικές περιπτώσεις και έπειτα από άδεια της οικείας Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και τη σύμφωνη γνώμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

2. Τα τυχόν γεωργικά υπολείμματα που προκύπτουν κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο (π.χ. κλαδιά δέντρων) ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να τοποθετούνται εντός των στραγγιστικών τάφρων, ρεμάτων κ.λ.π., διότι αφενός αφορούν δημόσια περιουσία και αφετέρου εγκυμονούν κινδύνους πλημμυρών και πυρκαγιών.  

Σε περίπτωση εκδήλωσης των παραπάνω φαινομένων, είναι δυνατός ο εντοπισμός και προσδιορισμός των παρακείμενων αγροτεμαχίων που γειτνιάζουν με την πληγείσα περιοχή μέσω εισαγωγής συντεταγμένων στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες να τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα από τις αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. πυροσβεστική, αστυνομία κ.λ.π.). Ταυτόχρονα ενημερώνεται σχετικά ο ΟΠΕΚΕΠΕ για περαιτέρω ενέργειες (κυρώσεις πολλαπλής συμμόρφωσης).

3. Ως εκ τούτου ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η καύση σιτοκαλαμιών ή γεωργικών υπολειμμάτων εντός των οποιουδήποτε είδους τάφρων ή χανδάκων με σκοπό τον καθαρισμό τους και οι παραβάτες θα τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

Κατόπιν των παραπάνω, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες όπως συμμορφωθούν και τηρήσουν όσα προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, σε διαφορετική περίπτωση θα ασκούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες από αυτήν μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών.

Η παρούσα αποστέλλεται σε όλα τα τοπικά μέσα καθώς και στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για την αποφυγή πυρκαγιών.

Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

You may also like...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *