Διακοπή μαθημάτων Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων σε τμήματα της πόλης της Αλεξάνδρειας, αύριο Πέμπτη 11 Ιουνίου, λόγω διακοπής νερού

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1)Τις διατάξεις του άρθρου 94, παραγρ.4, περιπτ.27 του Ν.3852/2010[ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄]¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.

2)Την αριθ.εγκ. 114/27408/5-05-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

3)Το υπ΄αριθ.πρωτ.584/10-06-2020 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξάνδρειας στο οποίο αναγράφεται το σημαντικό πρόβλημα που προέκυψε λόγω της έκτακτης βλάβης στο εσωτερικό δίκτυο της ύδρευσης, στην Κοινότητα Αλεξάνδρειας, επί των οδών, Αλ.Παπάγου, Μακεδονομάχων, Νικ.Πλαστήρα, Ν.Ευαγγελά, Ταγ.Γεωργούλη, Δ.Πρόϊου.

4)Την ασφαλή παραμονή των μαθητών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Δήμου μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη διακοπή των μαθημάτων Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων της Κοινότητας Αλεξάνδρειας, επί των οδών, Αλ.Παπάγου, Μακεδονομάχων, Νικ.Πλαστήρα, Ν.Ευαγγελά, Ταγ.Γεωργούλη, Δ.Πρόϊου (Ειδικό Δημοτικό Σχολείο & Ειδικό Νηπιαγωγείο Αλεξάνδρειας, 1ο & 5ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας, 6ο & 7ο Νηπιαγωγείο Αλεξάνδρειας, 1ο Γυμνάσιο Αλεξάνδρειας & 1ο Λύκειο Αλεξάνδρειας) για την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020, λόγω της έκτακτης βλάβης στο εσωτερικό δίκτυο της ύδρευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

You may also like...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *