Γεωργικές συμβουλές: Τι προβλέπει το συμφωνητικό για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσίων

Τα είδη των γεωργικών συμβουλών, καθώς και τους όρους παροχής και λήψης των συμβουλευτικών υπηρεσιών, προβλέπει το συμφωνητικό, το οποίο θα υπογραφεί μεταξύ παρόχου και αγρότη, στο πλαίσιο υλοποίησης του υπο-Μέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» του ΠΑΑ 2014-2020.

Ειδικότερα, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών απαιτείται αρχικά η κατάρτιση και σύναψη συμφωνητικού μεταξύ του δικαιούχου Φορέα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (παρόχου) και του (ωφελούμενου) αγρότη.

Το υπόδειγμα του συμφωνητικού περιλαμβάνει τους απαραίτητους όρους παροχής και λήψης της υπηρεσίας που πρέπει να γνωρίζουν και στους οποίους δεσμεύονται οι δύο πλευρές.

Είδη συμβουλευτικών υπηρεσιών που καλύπτονται από το συμφωνητικό

Τα είδη συμβουλευτικών υπηρεσιών που καλύπτει το παρόν συμφωνητικό περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα και αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης:

Ο ωφελούμενος μπορεί να είναι αποδέκτης μιας ή περισσότερων συμβουλευτικών υπηρεσιών (ειδών), εντός του μέγιστου ορίου των 3 (τριών) συμβουλών καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του υπο-Μέτρου 2.1, αλλά όχι ταυτόχρονα.

Εφόσον για την παροχή των συμβουλευτικών υπηρεσιών τεκμηριωμένα απαιτούνται και πραγματοποιούνται εργαστηριακές αναλύσεις, επιλέξιμες για παροχή στήριξης στον πάροχο, σύμφωνα με τους όρους που εξειδικεύονται στην υπ’ αριθ. 874/28-3-2022 Πρόσκληση, είναι οι εξής: 

Κάθε συμβουλή πρέπει να ολοκληρώνεται εντός ενός έτους ή μιας καλλιεργητικής περιόδου από την ολοκλήρωση του πρώτου παραδοτέου αυτής.

You may also like...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *