Ανακοίνωση από το ΤΟΕΒ Αλεξάνδρειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ
(Τ.Ο.Ε.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ)
 ΓΡ. ΚΑΤΡΑΝΙΤΣΑ 17  
Τ.Κ. 59300
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΤΗΛ. & FAX 2333023372  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 26-2-2019 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 94      

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Τ.Ο.Ε.Β. Αλεξάνδρειας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4546/2018 :

  1. Όλα τα μέλη υποχρεούνται να υποβάλλουν στον Τ.Ο.Ε.Β. δήλωση των στοιχείων επικοινωνίας και του Α.Φ.Μ. έως την 12-6-2019. Στους υπόχρεους που δεν θα υποβάλλουν την παραπάνω δήλωση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με τις πάγιες εισφορές  που οφείλουν  για το αντίστοιχο διάστημα καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης.
  2. Όσοι έχουν μεταβιβάσει ή αγοράσει αγροτεμάχια, υποχρεωτικά πρέπει να το δηλώσουν στον Τ.Ο.Ε.Β., προσκομίζοντας τη συμβολαιογραφική πράξη ή το τελευταίο Ε9 με αναγραμμένους τους αριθμούς των αγροτεμαχίων.
  3. Όσοι ενοικιάζουν τα αγροτεμάχιά τους σε τρίτους, οφείλουν να υποβάλλουν κοινή δήλωση με τον ενοικιαστή σχετικά με το ποιος έχει συμφωνηθεί να καταβάλει τα αρδευτικά τέλη.
  4. Οι υπερήμεροι οφειλέτες πρέπει να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους στον Οργανισμό, έως την 12-6-2019. Μετά την παραπάνω ημερομηνία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές θα αποσταλούν στην οικεία Δ.Ο.Υ. προς είσπραξη, χωρίς ειδοποίηση.

Επιπλέον, στους υπερήμερους οφειλέτες που δεν ανταποκριθούν στα παραπάνω, δεν θα δοθεί η υποχρεωτική βεβαίωση από τον Τ.Ο.Ε.Β. που πρέπει να προσκομίσουν για την αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης 2019 στον ΟΠΕΚΕΠΕ (Οδηγία ΥΠΑΑΤ 1240/105608/27-7-2018).

Ο Πρόεδρος του Τ.Ο.Ε.Β. Αλεξάνδρειας

Κούγκας Αθανάσιος

You may also like...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *