Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας σήμερα 17 Μαρτίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), του άρθρου 67 του ν. 4830/2021, της υπ’ αριθ. 643/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών καθώς και της Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13654 (ΦΕΚ Β΄1011/Β/04-03-2022) ΚΥΑ, σας καλούμε σε ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου) την 17η Μαρτίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα από 12:00 έως 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης για:

α) Ανάκληση της αριθ. 44/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξάνδρειας.

β)Έγκριση ή μη της αριθ. 03/2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Αλεξάνδρειας, με θέμα: «Εισήγηση για την κατανομή εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 150.000,00 ευρώ από τον εγκεκριμένο πρ/σμό του Δήμου οικ. Έτους 2022 για την κάλυψη έκτακτων δαπανών – αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου».

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να αντιμετωπισθούν άμεσα οι έκτακτες οικονομικές ανάγκες των σχολείων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου που έχουν δημιουργηθεί λόγω της ραγδαίας αύξησης της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης .

Η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

You may also like...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *